Hoërskool Lydenburg het bewys dat nieteenstaande groot onderwysveranderinge, puik prestasies deur opvoeders en leerders gelewer kan word. Positiewe denke en die nodige inisiatief, sal ons in staat stel om die onderwysproses te beheer om sodoende, ons doelwitte op alle terreine te bereik.

Ons akademiese prestasies oor die afgelope 95 jaar is ‘n baie duidelike bewys van voortreflikheid op die primêre gebied van onderwys. Die Khuphuka Opleiding Sentrum vir Tegniese Opleiding deur Samancor geborg is ‘n puik voorbeeld van hoe ons as akademiese skool wel begin voorsiening maak vir die tegnologiese behoeftes in Suid-Afrika. Die tegniese beroepsveld is dus nou ook by Hoërskool Lydenburg beskikbaar.

Die ongelooflike prestasie op alle sportterreine, het met reg die vraag by my laat ontstaan of daar ‘n generasie sporthelde op die voorgrond gaan tree. Gaan daar oor 30 jaar nog steeds gepraat word oor die sporthelde van LHS. Die tyd sal leer. Een ding is seker- daar is ongelooflik baie talent op verskeie terreine besig om te ontluik.

Dit is nie net op sportterrein waar dinge besig is om te gebeur nie. Daar is ‘n ongelooflike potpourri van potensiaal in die skool. Kultuur staan ook baie stewig geanker in LHS. Prestasie is nie alles nie, maar die wil om te presteer is die dryfkrag van kampioene en hier speel die afrigter en mentor ‘n ongelooflike rol.

Geslagte van LHS dink terug aan hul alma mater en met nostalgie sien hul voor hul geestesoog die skool met sy hoogtepunte soos wat hulle dit jare gelede ervaar het. Onwillekeurig word beelde van herinnering opgeroep - kosbare juweeltjies wat gekoester word en uitgehaal en blink gevryf word, elke keer met ‘n “onthou-jy-nog-geleentheid.”

Hoërskool Lydenburg is ‘n baken in Lydenburg - ‘n ware anker van voortreflikheid in die gemeenskap. Saam met die gras, stene en beton is daar ‘n hart van tradisie wat steeds strewe na prestasie en wat warm klop vir dit wat mooi, goed en reg is.

As someone rightly said: “the aim of education is the knowledge not of fact, but of values”.

Wat ‘n voorreg om in Hoërskool Lydenburg te wees!

Die Samancor-projek: Khuphuka

LHS is samewerking met Samancor het met ’n projek begin om vakleerlinge op te lei. Die oogmerk is om meer ambagsmanne in die werksmag in te stuur en om die leerling aan die kant van die arbeidsmag bloot te stel. Die opleidingsentrum se naam is Khuphuka. Ons lei tans leerders op as Passers(fitters) Elektrisiëns en Millrights. Die leerders word in Gr 10 gekeur en begin dan die oplewing in Gr 11. Na Gr 12 gaan hulle vir nog ’n jaar na die opleidingsentrum in Steelpoort waarna hulle hul ambagstoets sal aflê en eers dan as ‘n ambagsman sal kwalifiseer. Hiermee wil Samancor in ons gemeenskap belê deur vir hierdie leerders ‘n geleentheid te gee deur vir hulle ‘n werk te skep en selfs vir hulle ‘n beurs te gee om verder te studeer, mits hulle daarvoor sal kwalifiseer.

Gr8 - 2015
Skoollied

SMSWEB en Bambisa Afr / Eng

Konsessies/Ekstratyd inligting 2016

Uit die pen van Johan Loots, skoolhoof Hoërskool Lydenburg

Akademie
Sport
Kultuur & Sosiaal