Ekstra Klasse

Spring School for Grade 12 (matric) learners 1 to 5 October 2018, 08:00 to 12:00. Glencore Smelter sponsor this week. Only for selected subjects and themes learners struggle with. Civvies, no cost. Transport available from Mashishing.

Subjects: mathematics, mathematical literacy, physical sciences, geography, life sciences and accounting. The timetable will be available on Tuesday 25 September 2018 at the school and on facebook.

Mr Loots and Hoërskool Lydenburg teachers will present the subjects.

Three (3) days after school re-opens, the grade 12 end-exams will star

 

Lenteskool vir Graad 12 leerders by Hoërskool Lydenburg 1 tot 5 Oktober 2018 08:00 tot 12:00. Glencore Smelter borg die week. Slegs selektiewe vakke en die tema’s waarmee leerders sukkel. Siviele klere, geen koste. Vervoer beskikbaar vanaf Mashishing.

Vakke: Wiskunde, Wiskunde Geletterdheid, Fisiese Wetenskap, Geografie, Lewenswetenskap, Rekeningkunde.

Die rooster met tye sal Dinsdag, 25 September 2018 beskikbaar wees by die skool asook op Faceboek. Mnr. Loots en Hoërskool Lydenburg onderwysers bied die vakke aan.

________________________________________________________________________________

 

 

Verskeie aanvullende klasse (onder andere Wiskunde en fisiese Wetenskappe), word deurlopend gratis aan ons leerlinge gebied. Leerlinge wat probleme in vakke ervaar word aangemoedig om hierby in te skakel. Soos wat die behoefte ontstaan word ekstra klasse ook in ander vakke gereël.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.