Afrikaans  *Blitsgids (R120) indien nie reeds een het nie; 3 x Flip file (30 sakkie); 1 x Flip file (50 sakkie)

LO  *R10 vir portefeulje leer

Wiskunde  2 x 192 bl hardeband blokkiesboeke; 1 x Flip file (20 sakkie)

EBW    *Rekeningkunde studiegids (R110); 1 x Flip file (20 sakkie)

NW  2 x 192 bl hardebandboek; 1 x Flip file (20 sakkie)

English  1 x Flip file (30 sakkie)

SW  1 x Flip file (20 sakkie); 1 x 192 bl hardebandboek

Tegnologie  1 x Flip file (20 sakkie)

Opsioneel:  

Eksamenskryfblok (word regdeur die jaar gebruik),

Gekleurde papier/afskortings(dividers)

HAT Afrikaanse skoolwoordeboek ISBN 9781770255951


EMS  *Accounting study guide (R110); 1 x Flip file (20 pockets)

Maths  2 x 192 page hard cover quad books; 1 x Flip file (20 pockets)

Afrikaans    *Blitsgids (R120) if you don’t already have one; 1 x Flip file (50 pockets); 1 x 192 page hard cover book

English  1 x Flip file (30 pockets)

NS  2 x 192 page hard cover books; 1 x Flip file (20 pockets)

SS  1 x Flip file (20 pockets); 1 x 192 page hard cover book

Technology  1 x Flip file (20 pockets)

LO  *R10 for portfolio file

Optional

Exam pad (used throughout the year),

Coloured paper/dividers

HAT Afrikaanse skoolwoordeboek ISBN 9781770255951