Skoolgelde/ School Fees

SKOOLGELD 2019: R14600 PER JAAR 

Betaalbaar soos volg:

1. 10 Paaiemente van R1460 voor die 7de van elke maand.

    Die laaste paaiement voor 7 Oktober 2019.

2. Eenmalige betaling voor 7 Februarie 2019 van R13 140.00

    (Korting van 10% – R 1460.00)

Koshuisgeld vir 2019: R28 600.00 per jaar

Betaalbaar soos volg:

1. 10 paaiemente van R2860,00 voor die 7de van elke maand.

    Die laaste paaiement voor 7 Oktober 2019.

2. Kwartaalliks 1ste kwartaal : R

    2de kwartaal : R

    3de kwartaal : R

    4de kwartaal : R

Schoolfees for 2019: R14 600 per year

Payable as follows:

1. 10 Payments of R1460 before the 7th of each month.

    Last payment before 7 October 2019.

2. A once-off payment before 7 February 2019 of R13140.00

    (Discount of 10% – R1460)

Hostel Fees for 2019: R28 600.00 PER YEAR

Payable as follows :

1. 10 Payments of R2 860,00 before the 7th of each month.

    Last payment before 7 October 2019.

2. Quarterly payment: 1st quarter : R

    2nd quarter : R

    3rd quarter : R

    4th quarter : R


SKOOLFONDS REKENING/ SCHOOL FUND ACCOUNT:

Bankbesonderhede / Banking details:     ABSA Tjek/Cheque
Takkode/ Branch Code:                             334351
Rekening Naam / Account Name:            Hoërskool Lydenburg
Rekening nommer / Account number:     1010390091
Verwyssing / Reference:                          U kind se rekening nommer / Child’s account nr

KOSHUIS REKENING / HOSTEL ACCOUNT

Bankbesonderhede / Banking details:    ABSA Tjek/Cheque
Takkode/ Branch Code:                             334351
Rekening Naam / Account Name:            Hoërskool Lydenburg Koshuise
Rekening nommer / Account number:     1010390083
Verwyssing / Reference:                           U kind se rekening nommer / Child’s account nr

BEWYS WORD GEFAKS NA 0865501644 OF PER E-POS: finansies@lydenburghs.co.za

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.