ASSESSERINGSROOSTER KWARTAAL 1

GR8

GR8

GR9

GR9

GR10

GR10

GR11

GR11

GR12

GR12

TOETS ROOSTER MAART 2020 / TEST TIMETABLE MARCH 2020

MAART TOETS

 

 


 

 

Toetsreekse word gedurende die eerste-, tweede,- en derde kwartaal afgelê. Kwartaalikse toetsroosters word aan leerdres gegee soos wat dit beskikbaar raak.

Eksamens word jaarliks gedurende Junie en November afgelê. Matrieks skryf gedurende Augustus en September Rekordeksamen.

Gedurende eksamens studeer leerlinge tuis tensy hierdie voorreg weens swak akademiese prestasie of weens dissiplinêre maatreëls verbeur word.