SKOOLFONDS/KOSHUIS REKENING  / SCHOOL FUND/HOSTEL ACCOUNT:

Bankbesonderhede / Banking details:     ABSA
Takkode/ Branch Code:                             334351
Rekening Naam / Account Name:            Hoërskool Lydenburg
Rekening nommer / Account number:     1010390091
Verwyssing / Reference:                           U kind se naam, van & graad / Child’s name, surname                                                                                & grade

Bewys van betaling na / Proof of payment to : accounts@lydenburghs.co.za