BEHEERLIGGAAM

Baie geluk aan die nuutverkose Beheerliggaam vir die periode 2018 tot 2021: Mnr’e JC Barnard, Tielmann Nieuwoudt, Fred Wilson, Pieter Brits, Mohamed Cassim, Gerhardt Matthee, Adriaan Els, Me’e. Jaruska Warricker en Santi van Zyl.

Congratulations to our newly elected SGB for the period 2018 to 2021. JC Barnard, Tielmann Nieuwoudt, Fred Wilson, Pieter Brits, Mohamed Cassim, Gerhardt Matthee, Adriaan Els, Ms Jaruska Warricker and Ms Santi van Zyl.