SKOOLDRAG / SCHOOL UNIFORM
Somer / Summer
Dogters / Girls

1. Donkergroen romp, 5–7 cm bokant knie, of

donkergroen langbroek. Dark green skirt, 5–7 cm above the knee, or dark green trousers.

2. Ou-goud oopslaan kraaghemp (die korter oorhang- hemp) volgens voorskrif.

Old-gold open collar shirt (the shorter shirt may hang over the skirt).

3. Indien koud: Donkergroen skooltrui, skoolbaadjie, sweetpakbaadjie of moulose oortrektrui. In case of cold: dark green school jersey, school blazer, tracksuit top or pull-over.

4. Kort donkergroen skoolkouse. Dark green school socks.

5. Swart skoolskoene. Black school shoes. (Erkende skoolskoene, skoene moet vasgemaak wees, geen aanglipskoene. Approved school shoes – no slipons).

Seuns / Boys

1. Khaki-hemp (ingesteek) en kortbroek. Khaki shirt, tucked in and khaki shorts.

2. Lang skoolkouse-opgetrek. Long school socks, pulled up.

3. Donkergroen langbroek met grys skoolkouse.

Dark green trousers with grey schoolsocks.

4. Ougoud, oopslaan- kortmou-kraaghemp (ingesteek).

Old-gold, open collar school shirt tucked in.

5. Indien koud: Donkergroen skooltrui, skoolbaadjie, sweetpakbaadjie of moulose oortrektrui.

In case of cold: dark green school top, school blazer, tracksuit jacket or pull-over.

6. Swart skoolskoene. Black school shoes. (Erkende skoolskoene, geen aanglipskoene. Approved school shoes – no slip-ons).

7. Belde moet swart wees. Die “buckle”- gespe moet van normale grootte wees.

Belds must be black with a normal size buckle.

Winter
Dogters/ Girls

1. Donkergroen romp met lang swart sykouse of groen langbroek met groen sokkies.

Dark green skirt with black stockings or green trousers with green socks. Ou-goud hemp. Old-gold shirt.

2. Donkergroen skooltrui, skoolbaadjie of sweetpakbaadjie.

Dark green school jersey, tracksuit top or school blazer.

3. Bottelgroen of swart serp en handskoene word toegelaat. Groen “beanie” mag voor skool en op bus gedra word.

Bottlegreen/green scarfs are allowed. Green beanies may be worn before school commences and on the bus.

Seuns/ Boys

1. Donkergroen langbroek met grys skoolkouse.

Dark green trousers with grey schoolsocks.

Ougoud langmou-hemp (ingesteek) met das.

Oldgold long-sleeve shirt tucked in, with tie.

2. D o n ke rg ro e n s ko o l t r u i , s ko o l  b a a d j i e , sweetpakbaadjie of moulose oortrektrui.

Dark green school jersey, school blazer, tracksuit top or pull-over.

3. Bottelgroen of swart serp en handskoene word toegelaat. Groen “beanie “ mag voor skool en op bus gedra word.

Bottlegreen/green scarfs are allowed. Green beanies may be worn before school  commences and on the bus.

Verbode / Not allowed

1. T-hemp/frokkie wat uitsteek onder skoolhemp. Any T-shirt/vest visible underneath the school shirt.

2. Skoene met groot gespes en versierings. Shoes with buckles.

3. Oorbelle vir seuns. Earrings for boys.

4. “Studs” met steentjies, perel, tong- ringe, neusringe, neus”studs” of meer as een oorring per oor. Studs with gems, tongue ring, nose rings, nose studs or more than one earring per ear. Only small studs silver/gold.

5. Juwele, behalwe horlosies. Geen kosmetiese horlosies nie. No jewellery, except a watch. No costume jewellery watches.

6. Windbrekers / Windbreakers.

7. Lapelwapens of balkies wat niks met die skool te doen het nie, mag nie by die skooldrag gedra word nie. Any pin which has nothing to do with school.

8. Lang khakibroeke vir seuns en sweetpakbroeke vir seuns en dogters. Khaki trousers or tracksuit pants for boys and girls.

9. Hare wat in oë hang. Gel in hare. Hair hanging in the eyes. Gel in hair.

10. Seuns en meisies: Geen lyne of patrone mag in hare ingesny of ingeskeer word nie.

Loslit- kleredrag / Civvies days

1. Geen prikkelende/eksplisiete kleredrag, lae halse, logos ens. nie. Clothing should not be explicit, have revealing necklines, shocking logos, etc.

2. Geen kortbroek is toelaatbaar nie. Slegs knie-broeke. No shorts allowed, only above the knee.

3. Geen mini-rompe toelaatbaar. Mini-skirts are not allowed.

4. Geen spagettibandjies -moet volskouerbostuk wees. No spaghetti strap tops permitted. Only full shoulder tops permitted.

5. Geen middelrif mag by enige klere uitstreek nie. The waist line should not be revealed.

6. Onderklere mag nie uitsteek of deurskyn nie. Underwear must not be visible or seen through the clothing.

7. Tatoeërmerke mag nie sigbaar wees nie. Tattoos may not be visible.

8. Civvie-drag geld vir alle civvie-dae, eksamens en verjaarsdae. Civvies are only for civvie days,exams and birthdays.

9. Verjaarsdag civvies mag slegs gedra word op die spesifieke dag wat jy verjaar, sonder uitsondering. Birthday civvies may only be on your birthday – no exception.

10. Meisies: Geen grimering, geen lae halse, geen kortbroeke/rompies/rokkies wat nie op of onder die knie sit nie, geen spaghetti bandjies oor skouers – moet volskouer bostuk wees en hare moet vasgemaak wees. Girls: No makeup, revealing cleavage, nailpolish, shorts/skirts or dresses must be under the knee. No spaghetti straps and hair must be tied.

11. Seuns: Moet geskeer wees. Boys must be shaved.

12. Seuns en meisies: Geen juwele of lawwe klere. Boys and girls: No jewellery or inappropriate clothes.

ETNIESE HAARSTYLE / ETHNIC HAIR STYLES

• Verlengstukke se breedte: 0.7cm – 1.1cm.

Extension size: width 0.7cm – 1.1cm.

• Hare wat kraag raak, moet vasgemaak word.

Hair touching collar should be tied neatly.

• Verlengstukke moet dieselfde kleur as die natuurlike haarkleur wees.

Extension colour must be according to natural hair colour.

• Geen teenoorgestelde haarkleure word toegelaat nie.

No opposite colours allowed.

• Geen partytjiestyle (Rihanna) word toegelaat nie.

No party (Rihanna) hairstyles allowed.

• “Weave” word toegelaat, mits dit vasgemaak is.

Weave allowed, should be tied.

• Hare wat in die gesig is, moet vasgeknip wees.

Pin back hair from face.

• “Shaft/sagte “dread”word nie toegelaat nie.

Shaft/soft dreads not allowed.

• “Dreadlocks”word nie toegelaat nie.

Dreadlocks not allowed.

• Gel (styling gel) mag slegs gebruik word om hare te stileer – nie in oormaat nie.

Gel for styling is allowed – not excessive application