SKOOLGELD 2020: R16060 PER JAAR 

School Fees 2020

Koshuisgeld vir 2020: R31 460.00 per jaar

Hostel Fees 2020

SKOOLFONDS & KOSHUISGELDE REKENING/ SCHOOL FUND & HOSTEL ACCOUNT:

Bankbesonderhede / Banking details:     ABSA Tjek/Cheque
Takkode/ Branch Code:                             334351
Rekening Naam / Account Name:            Hoërskool Lydenburg
Rekening nommer / Account number:     1010390091
Verwyssing / Reference:                          U kind se rekening nommer / Child’s account nr

BEWYS PER E-POS: finansies@lydenburghs.co.za