In die lower van ons velde

In die goudkleur van ons land

Skyn die kleure van ons vaandel

Wat ons hoog hou in ons hand

Waar ons Vadere gebou het

In die jare lank verby

Klink ‘n wekroep uit ons harte

Altyd PADLANGS voort te stry.

Dra ons vaandel trots en statig

Lydenburgers sing met lus

Dink met eerbied aan hul arbeid

Trou aan hul gedagtenis.