MERIETE/MERITS

Leerders verdien Meriete punte vir deelname aan skoolaktiwiteite; asoook goeie skoolbesoek, geen/min demeriete punte en lojalitiet. Learners achieve Merits for participation as well as good school attendance, no or few demerit points and loyalty.

 

110 punte verdien ‘n wit Topsbalkie/ 110 marks receive a white Topsbadge

160 punte verdien ‘n silwer Topsbalkie/ 160 marks receive a silver Topsbadge

210 punte verdien ‘n erekleure goud Topsbalkie/ 210 marks receive honorary gold Topsbadge

 

Sport

(Maksimum 12 punte/ Maximum of 12 points)

Punte/Points
Deelname (1 byeenkoms) aan atletiek (Maksimum 4 punte)/ Participation in 1 athletics meeting (Maximum of 4 points) 1
Deelname aan Interhoër (Maksimum 4 punte vir atletiek)/ Participating in inter high athletics (Maximum of 4 points for athletics). 3
Deelname aan slegs 1 wintersport byeenkoms/ Participating in only 1 wintersport meeting. 1
Deelname aan 4 of meer wintersport byeenkomste (Maksimum 8 punte)/ Participating in 4 or more wintersport  meetings (Maximum 8 points). 8

 

Kultuur (Maksimum 12 punte per jaar)

Culture (Maximum of 12 points per year)

Kultuurdeelname (2) punte per aktiwiteit/ Participating in culture (2) points per activity.

 

Demerietes (Maksimum van 10 punte per jaar)

Demerits (Maximum of 10 points per year)

Geen demerietes vir die jaar/ No demerits per year                                                                                10
1-3 demeriete punte vir die jare/ 1-3 demerit points per year                                                                 5
‘n Leerder kwalifiseer nie meer vir ‘n balkie indien hy/sy meer as 15 demeriete per kwartaal het nie. A learner does not qualify for a topsbadge if he/she has more than 15 demerits per term.

 

Afwesighede (Maksimum van 12 ounte per jaar)

Absenteeism (Maximum of 12 points per year)

Geen afwesighede per kwartaal/ No days absent per term

 

Lojaliteit (Maksimum van 8 punte)

Loyalty (Maximum of 8 points)

‘n Leerder verdien 2 punte per geleentheid vir lojaliteit./ A learner receives 2 points per activity.