My Missie

As leerling van Hoërskool Lydenburg streef ek na UITNEMENDHEID en WAARDES ten

opsigte van my menswees in totaliteit en om my Christelike waardes positief uit te

leef. Ek neem my eie besluite en daarom kies ek om: Altyd myself, ouerhuis of skool

positief uit te dra. Al my talente, met elke geleentheid, uit te bou en te ontwikkel tot

eer van God. Alle verantwoordelikheid te aanvaar vir die verloop van my lewe. Om ‘n

positiewe en gebalanseerde lewensbeskouing na te streef. Die uitdagings van

verandering en vernuwing te aanvaar en tot my gemeenskap se voordeel te verwerk.

Roepingsgetrou in alles wat ek doen, my doelwitte met alle mag toekomstiglik na te

streef en te verwesenlik.

Mission

As a pupil of Lydenburg High School I aim for EXCELLENCE and VALUES in my personal

life and in my endeavour to live according to my Christian principles. To portray

myself, my family home and my school in a positive light to the community. To develop

all my talents, at all possible times, to the glory of God. To accept responsibility for

my life. To aim for a balanced and positive view of life. To accept and integrate the

changes and renewals to the advantage of my community. To be true to my calling in

everything I do, to strive for and achieve all my goals in the future.